Arhive etichetă | dramaturg

Petru Cărare e poetul concretului. Versurile sale sunt sugestive acolo unde e vorba de „material” văzut, trăit…

carare-petru

Petru Cărare,  născut pe 13 februarie  1935 în satul Zaim, Căușeni.  Poet, prozator, dramaturg. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova în 1964 și în 1996 al Uniunii Scriitorilor din România. Studii generale la Zaim, Căușeni (1942-1953). În 1956, face Facultatea de Jurnalism a Școlii Centrale comsomoliste din Moscova, Cursurile Superioare de Literatură de pe lângă Institutul “M. Gorki” din Moscova (1969). Colaboarează cu revista Chipăruș, la ziarele Cultura Moldovei și Moldova socialistă, redactor la Editura   „Școala sovietică”, director al biroului de propagare a literaturii de pe lângă Uniunea Scriitorilor. Debutează în 1954, când semnează versuri lirice și satirice în diferite publicații periodice.  Debutul editorial se produce în 1962 cu placheta de versuri pentru copii Cale bună, Ionele! Și volumul de versuri  umoristice Soare cu dinți. Cu câțiva ani mai înainte traduce și editează un volum de poezii de H. Heine. Umorist nativ, semnează până în prezent peste 30 de cărți de versuri și poeme lirico-satirice, schițe și nuvele umoristice, parodii și epigrame (Trandafir sălbatic, 1964; Stele verzi, 1967; Zodia musafirului, 1970; Săgeți, 1972; Rezonanțe, 1985; Penița și bărdița, 1988; Fulgere basarabene, 1997; Punctul de reper, 2000; Pălăria gândurilor mele: parodii din Basarabia, 2000) și cărți de de poezie pentru copii (Poiana veselă, 1963; Ce culoare are vântul, 1966; Umbrela, 1970; Ionică Tropoțel, 1978; Urzicuțe, 1979 ș.a.).

Scrie și piese de teatru, dintre care două destinate copiilor: Drum deschis și Povestea lui Petrișor, jucate cu succes pe scena Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”. S-a afirmat și prin traducerile făcute din creația lui I. Krâlov, S. Mihalkov, F. Villon, G. Rodari, S. Brant, R. Gamzatov ș.a.

În anul 1994 i se conferă Titlul „Maestru al Literaturii”, iar în 1996 este distins cu medalia „Mihai Eminescu”. În 2000 devine laureat al Premiului Național.

Sursa: Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenților/ alcăt.: Maria Harea, Elena Cugut; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru.:  Editura Prut Internațional, 2004. – 61p.

George Călinescu – personalitate a culturii şi literaturii române, romancier, poet, dramaturg, critic, istoric literar şi publicist

Ce este scriitorul? Un creator de monumente morale făcute cu spiritul şi cu mîna. 

George Călinescu

s560x316_george-calinescu

George Călinescu s-a născut la 19 iunie 1899, în Bucureşti. Este înfiat de către Maria şi Constantin Călinescu. Adolescenţa lui este marcată de moartea tatălui şi mutarea la Iaşi. Urmează cursurile Liceului la Gheorghe Lazăr, în Bucureşti, apoi Liceul Internat din Iaşi, iar examenul de bacalaoreat îl susţine la Liceul Mihail Viteazu din Bucureşti. Se înscrie la facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii bucureştene, luîndu-şi licenţa în italiana-franceză şi în română. Colaborează la numeroase reviste, face traduceri, scrie cărţi şi se impune în critica literară românească prin studiul Opera lui Mihai Eminescu (1934-1936).

Se dedică unei cariere universitare, mai întîi la Iaşi , apoi la Bucureşti.

După instalarea comunismului, Călinescu se bucură de prestigiu academic şi un timp se implică în activităţi politice, ca deputat.

Rămîne în conştiinţa generală în primul rînd ca autor al unei lucrări fără egal – Istoria literaturii române de la originei pînă în prezent (1941). A scris numeroase studii de istorie şi critică literară, dar şi versuri, teatru, mai cu seamă romane realiste: Cartea nunţii, Enigma Otiliei(1938), Bietul Ioanide, Scrinul negru.