Arhive etichetă | educație

Ritmuri, prilejuri și timpuri ale învățării

Expoziție virtuală:

Educația: experiențe, reflecții, soluții

3

Lucrarea propune un discurs despre educație care, fără să neglijeze dimensiunea teoretică, pune accent mai puțin pe concepte și mai mult pe experiența trăită și asumată ca subiect al reflecției pedagocice. Tematica abordată este vastă, mergând de la calitatea și performanța în învățământ, noile provocări și exigențe în educație, dilemele formării în contextul noilor medii culturale și educația religioasă până la rememorarea ca sursă și probă a învățăturii și călătoria ca experiență de inițiere.

Problematica și maniera ei de tratare apropiată de eseu recomandă cartea unui public larg: specialiști în științele educației, cadre didactice din învățământul de toate nivelurile, studenți, părinți și elevi.

Motivația pentru învățare

2

Motivația nu este o chestiune de patrimoniu sau un declanșator automat al procesului de învățare, așa cum apare pentru mulți, ci un efort sistematic care presupune o știință și un management adecvat, atât în plan personal cât și instituțional.

Volum de față este pragmatic și util tuturor celor interesați să organizeze un proces de învățare sistematică în școală, inclusiv să-și dezvolte capacitatea de a utiliza strategii de motivație și dezvoltare personală.

Relația profesor – elev: blocaje și deblocaje

4

Fluxul comunicațional informativ și afectiv între profesor și elevi este deseori tânjenit, bruiat, împiedicat de anumite blocaje, ajungindu-se până la impermeabilitate, ceea ce determină la elevi reacții de rezistenț, respingere sau indiferență la intervențiile educative. Pe de altă parte, blocajelor „tradiționale”, li se adaugă, ăn condițiile actuale, altele noi. Astfel, deteriorarea statutului social al profesorului, confundarea de către unii tineri (și nu numai), a libertății cu libertinajul sau nerecunoașterea autorității, degradarea materială și morală a mediului familial sporesc numărul și dimensiunile surselor de blocaj. În aceste condiții, depășirea barierelor, deblocarea relației profesor -elev ne apare cu atât mai necesară.

Educația prin joc

Expoziție virtuală

„Spune-mi și voi uita, arată-mi și s-ar putea să țin minte, implică-mă și voi înțelege”

Benjamin Franklin

Photograph (29)Lucrarea Educația prin joc invită nu numai la reflecție, ci și la acțiune, fiind o condiționare pozitivă a demersului de formare prin jocul didactic, răspunzând, ăntr-un fel, la ăntrebarea cum putem să-l implicăm pe copil în propria lui viață.

Photograph (32)Locul jocului creativ în viața copilului este conferit de faptul că satisface dorința firească de manifestare, de acțiune și de afirmare a independenței. Prin jocul creativ copilul învață să descifreze lumea reală, jocul fiind un exercițiu pregătitor pentru viață și se prezintă ca un agent de dezvoltare, de axpansiune a personalității în devenire.

Photograph (30)Jocurile propuse conduc la obținerea următoarelor beneficii pentru copii:

  • oferă context de învățare despre regulile sociale și despre modul de interacțiune cu ceilalti;
  • oferă contezt de învățare despre manifestrarea adecvată a emoțiilor;
  • favorizează achiziționarea unor abilități cognitive: orientarea atenției, concentrarea într-o activitate pe perioade de timp mai îndelungate, dezvoltarea capacității de memorie, a limbajului etc.;
  • încurajează manifestarea creativității și identuficarea unor soluții diferite la probleme comune;
  • încurajează spiritul de inițiativă și curajul de a intra în competiție;
  • fac posibil progresul copilului în plan osihologic.

Jocul reprezintă o mare artă și, în aclași timp, multă știință în a construi strategii de învățare la diferite categorii de copii. Metodica jocului ne ajută ajută să elaborăm anumite procedee ludice de învățare, în care jocul nu se confundă în nici un caz cu joaca.

Muncă, Colaborare, Eficacitate.

O educaţie de calitate se realizează atunci cînd, la procesul de formare a micilor şcolari participă, în mod armonios, toţi factorii educaţionali : școală , familie și bibliotecă.

Relaţia de colaborare permanentă cu școala și biblioteca este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.

Implicarea bibliotecari motivează copii pentru lectură, dezvoltarea vocabularului și comunicare eficientă.

Dăruirea, experienţa, tinereţea, profesionalismul, puterea, curajul, interesul, implicarea, perseverenţa sunt doar cîteva din calităţile şi, în acelaşi timp, valorile unui bun pedagog care prin implicarea eficientă a bibliotecii în dezvoltarea intelectuală asigură o educaţie de calitate.

Biblioteca Maria Drăgan în colaborare cu Școala primară nr. 82 la o lecție demonstrativă.

20170314_12195920170314_121857

Noi, biblioteca, am venit cu cela mai interesante curiozități despre buburuză.

Știați că:

Buburuzele sunt insecte care fac parte din acceași familie cu albinele.

Buburuza (gărgărița) este cea mai bună prietenă a grădinarului. Ea apără plantele din grădina mâncând nenumarate omizi și viermi…

Imagine2Imagine1