Arhive etichetă | folclor

Cele mai căutate perle folclorice

Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.

                                                                                                   Alberto Lliras Camargo

Colecţia „Cele mai căutate perle folclorice” ne arată toată bogăţia folclorului moldovenesc.  Cu ajutorul tradiţiilor devenim deosebiţi şi unici. Fiecare dintre noi e dator să-şi aplece urechea la vorbele bătrânilor, să strângă nestematele şi să le transmită ca pe o relicvă sfântă nepoţilor şi strănepoţilor, ca aceştea să nu ne blesteme că i-am lăsat înstrăinaţi de neam. 

folclor

Folclor din Moldova / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi . – Chişinău : ARC, 2012 . – 325 p.

 

folcl cop

Folclorul copiilor ; alc. Nicolae Băieșu . – Chișinău : Arc, 2015 . – 163 p.

     Cartea cuprinde cele mai frumoase şi mai atractive creaţii din folclorul destinat copiilor: poezii populare, cântece de leagăn, colinde, urături, sorcove, poezii şi cântece despre animale, păsări, insecte, urmate de frământări de limbă, jocuri tradiţionale , dansuri, diverse numărători.

balade Balade ; alcăt. Eugen Lungu . – Chişinău : ARC, 2013 . – 184 p.

     Volumul adună sub coperţile sale poemele epice populare cum mai sunt numite baladele, care ilustrează exemplar specia: Mioriţa, Meşterul Manole, Toma Alimoş, Soarele si Luna, Corbea ș.a. O mare parte dintre aceste capodopere folclorice fac parte din curriculumul şcolar la literatura româna şi se studiază în instituţiile de învăţământ superior.

proverbe Proverbe şi zicători ; alcăt. Efim Junghietu . – Chişinău : ARC, 2013 . – 227 p.

     Cartea este o culegere de proverbe și zicatori care fac parte din tezaurul folcloric românesc. Aceste specii sunt cercetate şi editate, prin tradiţie, la un loc. Procedeul este indreptăţit de faptul că şi unele, şi altele sunt o chintesenţă a agerimii minţii omeneşti. Şi proverbele, si zicătorile sunt uşor de memorizat si imprimă limbii mai multă plasticitate şi o mai mare forţă de expresivitate.

ghicitori Ghicitori ; alcăt. Sergiu Moraru . – Chişinău : ARC, 2013 . – 254 p.

     Cartea conţine una din cele mai bogate şi ample culegeri de ghicitori editate vreodată la noi. Ghicitorile sunt grupate după compartimente tematice. În afară d emotivele tradiţionale (cerul şi pământ, omul, casa, agricultura, fauna, flora etc.) în volum au fost incluse şi specii mai puţin obişnuite: ghicitori-întrebări, ghicitori-probleme, ghicitori-poeme, ghicitori-poveşti ş.a.

povesti Poveşti şi snoave ; alcăt. Grigore Botezatu . – Chişinău : ARC, 2013 . – 181 p.

     Poveştile şi snoavele din avest volum au un sens adânc, din care se desprinde un mesaj etic. În confruntarea dintre personaje înving întotdeauna cei buni, isteţi, harnici şi viteji: fata cea înţeleaptă, neîntrecutul Pepelea sau flăcăul cel sărac.

legende1 Legende ; alcăt. Nona Vrabie . – Chişinău : ARC, 2013 . – 315 p.

     Volumul conţine cele mai frumoase legende româneşti despre faună şi floră. Fiecare din aceste mici istorioare explică în termenii eposului popular cum a fost populat uscatul cu diverse vieţuitoate şi cum a luat naştere bogăţia vegetaşă a Terrei.

Tradiţia – leagănul civilizaţiei

„Creaţiile folclorice sunt „pietre scumpe” în sânul poporului” V. Alecsandri.

Tradiţiile, obiceiurile, portul popular şi folclorul sunt comori inestimabile care definesc un popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor.

Nici un popor nu poate exista fără comunicare,fără schimb de valori. Valorile fiecărui neam vin din vechime, îl individualizează şi îl caracterizează.

Pentru a ne defini identitatea avem nevoie să ştim cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile sau, altfel spus, care ne sunt strămoşii. Nu degeaba există la atâtea popoare cultul strămoşilor, iar tradiţia poporului se transmite mai departe cu fiecare generaţie pentru a conserva ceea ce este specific.
Unul din sentimentele care ar trebui să marcheze pozitiv spiritul tineretului nostru este iubirea de trecut, dorinţa de transmitere de obiceiuri şi tradiţii. Datoria noastră este de a-i face să înţeleagă că ceea ce înainte de toate face o naţie este conştiinţa comunităţii de soartă; un trecut şi un prezent comun este o misiune a viitorului.

Vă invităm să strângem nestematele folclorului şi să-l transmitem mai departe ca pe o relicvă sfântă urmaşilor, ca acestea să nu ne blesteme că i-am lăsat înstrăinaţi de neam şi să-şi cunoască şi ei rădăcinile din care au provenit.

Cărţile propuse spre lectură conţin un imens material despre tradiţiile etnografice şi folclorice, bogatele şi frumoasele creaţii populare, fiind destinate unui cerc larg de cititori.

Folclor din Moldova / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi. – Ch.: Arc, 2012

FOLKLOR-DIN-MOLDOVA

Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri / Julia Maria Cristea. – Buc.: Oscar Print, 2007

cristea, sarbatori

 

Folclor muzical din Moldova / alc. Constantin Rusnac. – Ch.: 1997

trad

Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă. Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă. – Ch. : S. n., 2014, 2 volumetr

Carte de Crăciun / Alina Hucai. – Iaşi: Sedcom Libris, 2006

3

Sărbători domneşti. Studiu: culeg. de texte etnografice şi folclorice / Nicolae Băieşu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2004

tra

VĂ INVITĂM LA LECTURĂ!!!