Arhive etichetă | sărbători

Sărbătorile de iarnă. Pluguşorul.

Expoziţie virtuală:

Pluguşorul este cea mai cunoscută formă de colindă, specific autohtonă, care nu există decît pe teritoriile fostei Dacii. Este o urare colectivă  „ce-şi are originea în sărbătorile romane numite OPELIA”. (G. Dem. Teodorescu), „un descîntec construit pe un rit de separaţiune şi de agregare, pentru expulzarea iernii şi rechemarea verii” . (Th. Speranţia) Este o importantă sinteză folclorică românească şi o mărturie elocventă a vechimii şi ponderii ce a avut-o agricultura în viaţa noastră etnică”. (Dumitru Pop).

Cu pluguşorul . Colinde strămoşeşti

image

Cu pluguşorul . Colinde strămoşeşti / Silvia Ursache: editor; Iulian Gramaţki: corector; V. Movileanu: coperta; Valentina Buzilă: culegerea colindelor. – Chişinău : s.a.,  Editura Silvius Librius. – 47 p.

Florile dalbe, florile iernii

image-2

Florile dalbe, florile iernii / Aurel Ciocanu: selecţie; Vladimir Bulba: desene. – Chişinău : 1990, Literatura Artistică. – 95 p.

Să trăiţi, să înfloriţi

image-1

Să trăiţi, să înfloriţi / N. Băieşu, S. Moraru: alcătuitor; I. Moraru: prezentare grafică. – Chişinău : 1993, Hiperion. – 80 p.

– Trageţi plugul, măi flăcăi,

zîngăniţi din zurgălăi

şi strigaţi cu toţii:

-Hăi ! Hăi !

Tradiţia – leagănul civilizaţiei

„Creaţiile folclorice sunt „pietre scumpe” în sânul poporului” V. Alecsandri.

Tradiţiile, obiceiurile, portul popular şi folclorul sunt comori inestimabile care definesc un popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor.

Nici un popor nu poate exista fără comunicare,fără schimb de valori. Valorile fiecărui neam vin din vechime, îl individualizează şi îl caracterizează.

Pentru a ne defini identitatea avem nevoie să ştim cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile sau, altfel spus, care ne sunt strămoşii. Nu degeaba există la atâtea popoare cultul strămoşilor, iar tradiţia poporului se transmite mai departe cu fiecare generaţie pentru a conserva ceea ce este specific.
Unul din sentimentele care ar trebui să marcheze pozitiv spiritul tineretului nostru este iubirea de trecut, dorinţa de transmitere de obiceiuri şi tradiţii. Datoria noastră este de a-i face să înţeleagă că ceea ce înainte de toate face o naţie este conştiinţa comunităţii de soartă; un trecut şi un prezent comun este o misiune a viitorului.

Vă invităm să strângem nestematele folclorului şi să-l transmitem mai departe ca pe o relicvă sfântă urmaşilor, ca acestea să nu ne blesteme că i-am lăsat înstrăinaţi de neam şi să-şi cunoască şi ei rădăcinile din care au provenit.

Cărţile propuse spre lectură conţin un imens material despre tradiţiile etnografice şi folclorice, bogatele şi frumoasele creaţii populare, fiind destinate unui cerc larg de cititori.

Folclor din Moldova / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi. – Ch.: Arc, 2012

FOLKLOR-DIN-MOLDOVA

Sărbători, tradiţii, ritualuri, mituri / Julia Maria Cristea. – Buc.: Oscar Print, 2007

cristea, sarbatori

 

Folclor muzical din Moldova / alc. Constantin Rusnac. – Ch.: 1997

trad

Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă. Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă. – Ch. : S. n., 2014, 2 volumetr

Carte de Crăciun / Alina Hucai. – Iaşi: Sedcom Libris, 2006

3

Sărbători domneşti. Studiu: culeg. de texte etnografice şi folclorice / Nicolae Băieşu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2004

tra

VĂ INVITĂM LA LECTURĂ!!!