Arhive etichetă | soluții

Ritmuri, prilejuri și timpuri ale învățării

Expoziție virtuală:

Educația: experiențe, reflecții, soluții

3

Lucrarea propune un discurs despre educație care, fără să neglijeze dimensiunea teoretică, pune accent mai puțin pe concepte și mai mult pe experiența trăită și asumată ca subiect al reflecției pedagocice. Tematica abordată este vastă, mergând de la calitatea și performanța în învățământ, noile provocări și exigențe în educație, dilemele formării în contextul noilor medii culturale și educația religioasă până la rememorarea ca sursă și probă a învățăturii și călătoria ca experiență de inițiere.

Problematica și maniera ei de tratare apropiată de eseu recomandă cartea unui public larg: specialiști în științele educației, cadre didactice din învățământul de toate nivelurile, studenți, părinți și elevi.

Motivația pentru învățare

2

Motivația nu este o chestiune de patrimoniu sau un declanșator automat al procesului de învățare, așa cum apare pentru mulți, ci un efort sistematic care presupune o știință și un management adecvat, atât în plan personal cât și instituțional.

Volum de față este pragmatic și util tuturor celor interesați să organizeze un proces de învățare sistematică în școală, inclusiv să-și dezvolte capacitatea de a utiliza strategii de motivație și dezvoltare personală.

Relația profesor – elev: blocaje și deblocaje

4

Fluxul comunicațional informativ și afectiv între profesor și elevi este deseori tânjenit, bruiat, împiedicat de anumite blocaje, ajungindu-se până la impermeabilitate, ceea ce determină la elevi reacții de rezistenț, respingere sau indiferență la intervențiile educative. Pe de altă parte, blocajelor „tradiționale”, li se adaugă, ăn condițiile actuale, altele noi. Astfel, deteriorarea statutului social al profesorului, confundarea de către unii tineri (și nu numai), a libertății cu libertinajul sau nerecunoașterea autorității, degradarea materială și morală a mediului familial sporesc numărul și dimensiunile surselor de blocaj. În aceste condiții, depășirea barierelor, deblocarea relației profesor -elev ne apare cu atât mai necesară.